Ergoterapeut med faglig fordypning i tverrfaglig helseforskning

– Jeg har både et særfaglig ansvar, og et tverrfaglig ansvar i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper i et tverrfaglig team. Masteren i tverrfaglig helseforskning har gjort meg tryggere og bedre styrket i mitt arbeid som ergoterapeut, sier Anne-Margrethe Linnestad. 

dame som smiler

Jeg valgte en master i tverrfaglig helseforskning for videre fordypning, noe som har utvidet og utviklet egen horisont, sier Anne-Margrethe Linnestad. 

Anne-Margrethe Linnestad 

Uteksaminert: Høsten 2019

Arbeidsgiver: Sunnaas sykehus HF

Stilling: fagansvarlig ergoterapeut i klinikk og er ansatt i Kompetanseenheten ved et av Norges største spesialistsykehus innen rehabilitering.

Arbeidet innebærer blant annet faglig ansvar for alle ergoterapeuter i klinikk som jobber med pasienter med ervervede hjerneskader, primært etter slag og traumatisk hjerneskade. Vi har også en egen barneenhet med barn med ervervede hjerneskader.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Arbeidet er variert og består av både direkte pasientarbeid og fagutviklingsarbeid. Arbeidet stiller krav til faglig fordypning, utvikling av prosedyrer og retningslinjer, samt  implementering av evidensbasert kunnskap både særfaglig og tverrfaglig.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker at arbeidet er klinisk rettet og har administrative oppgaver. Det jeg setter størst pris på er at stillingen er en variasjon av direkte klinisk rettet pasient- /og pårørendearbeid i tillegg til at jeg får fremmet rehabiliteringsfaglig arbeid i en tverrfaglig kontekst.

Hvordan er utdanningen din fra Tverrfaglig helseforskning relevant i denne jobben?

– Mastergraden er en forutsetning for å ha jobben som fagansvarlig i klinikk og etterspørres spesifikt i stillingsinstruksen min. Jeg ser helt klart at jeg etter fullendt studium er blitt mye bedre rustet til kritisk vurdering av kunnskap og til å sette viktige temaer opp på agendaen. Jeg er blitt tryggere og har fått en tydeligere stemme inn i kompetansefremmende arbeid. Jeg har også fått et større innblikk i og forståelse for redelighet i forskningsprosesser og er enda bedre styrket i hvordan jeg kan bidra med kompetanse inn i ulike små og store utviklingsprosjekt.

Hvorfor valgte du å studere Tverrfaglig helseforskning?

– Jobben min som fagansvarlig innebærer både et særfaglig ansvar, men også et tverrfaglig ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning og fagdager i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper i et tverrfaglig team. Sykehusets sentrale strategi om å være en premissleverandør innen høyspesialisert rehabilitering, stiller store krav til oss både som leverandør av oppdatert rehabilitering i tillegg til at vi også er en viktig utdanningsarena for studenter og ulike profesjoner som leger i spesialisering, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysio- og ergoterapeuter.

– Jeg er stolt av min egen fagprofesjon som ergoterapeut og at jeg gjennom over 25 år har fått vært del av et av Norges største miljøer for ergoterapi innen rehabilitering. På den annen side er det kanskje først og fremst den tverrfaglige sammensettingen med klare målsettinger om felles innsats for å oppnå pasientens individuelle mål som har ligget hjertet mitt aller nærmest gjennom disse årene. Det var derfor nærliggende for meg å velge en tverrfaglig vinkling, da jeg valgte tverrfaglig helseforskning som min arena for videre fordypning.

Jeg har også flere kollegaer i det tverrfaglige teamet som har tatt denne masteren og som nettopp har fremhevet det tverrfaglige perspektiver fra store deler av helsevesenet, samt en sammensetting av ulike studenter fra mange forskjellige fagfelt. Dette har i stor grad vært med på å utvide og utvikle egen horisont.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Studiet er tverrfaglig sammensatt både gjennom studenter fra ulke fagfelt, men også gjennom professorer og lærere fra svært ulike felt i tillegg til at innholdet i studiet spenner vidt. Gjennom studiet lærte vi kritisk og analytisk tilnærming til ulike helsefaglige problemstillinger og vi fikk grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative tilnærminger.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Tenk gjennom hva du liker og hva du kan tenke deg å jobbe videre med etter endt studium. Ta gjerne en titt på stillingsannonser innad i organisasjonen din eller i avisen og se hvilken kompetanse som etterspørres. Vær nysgjerrig på pågående prosjekter og ta kontakt med prosjektledere dersom du vurderer videre forskning innenfor et fagfelt du ønsker videre fordypning i. For studenter som allerede har et ansettelsesforhold anbefaler jeg å ta del i fagmiljøet, og ikke minst være nysgjerrig på aktuelle problemstillinger som er relevante for det aktuelle arbeidsstedet. Det sikrer god forankring av prosjektet!

Publisert 5. apr. 2020 14:21 - Sist endret 5. apr. 2020 23:12