Høgskolelektor på Lovisenberg Diakonale Høgskole

– En masterkompetanse var en forutsetning for at jeg kunne søke på en stilling som høgskolelektor. Gjennom utdanningen fikk jeg inngående kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom og utviklet analytisk tenking og akademisk skriving. Det har jeg nytte av særlig i refleksjonsgrupper med studenter og i veiledning på skriftlige oppgaver.

dame ved vegg

Margareta Møkleby oppdaget en ny karrierevei med ny kompetanse. Foto: Privat.

Margareta Møkleby

Uteksaminert: 2018

Stilling: Høgskolelektor på masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie, spesialisering intensivsykepleie

Arbeidsgiver:  Lovisenberg Diakonale Høgskole

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Jobben er variert og omfatter blant annet undervisning, oppfølging av studenter i praksis, planlegging av emner, videreutvikling av utdanningen og veiledning og sensurering ved eksamener. I tillegg har jeg fått avsatt noe tid til å fortsette med forskning.

Hva liker du best med jobben din?

– Det beste er å jobbe sammen med studentene, gjerne i samarbeid med dyktige kollegaer. Det kan for eksempel være simulering og ferdighetstrening hvor teoretisk og praktisk kunnskap integreres i varierte læringsaktiviteter. Å følge studentene i praksisperioder, gjennomføre refleksjonsgrupper og veilede på semesteroppgaver er også noe jeg liker godt. Det er givende å møte engasjerte studenter som ønsker å bli dyktige intensivsykepleiere.

Hvordan er utdanningen din fra Tverrfaglig helseforskning relevant i denne jobben?

– En masterkompetanse var en forutsetting for at jeg skulle kunne søke på en jobb som høgskolelektor. Studentene jeg jobber med er i et masterløp hvor en av flere kompetanseområder er inter- og tverrprofesjonelt samarbeid, faglig lederskap og videreutvikling av fag og tjenester.

Med en master innenfor helsefagvitenskap hvor jeg fikk en mer inngående forståelse for forskning, opplever jeg å ha en god kompetanse til å bidra til den kompetanseutviklingen hos studentene. 

Hvorfor valgte du å studere Tverrfaglig helseforskning?

– Da jeg begynte på utdanningen jobbet jeg som sykepleier på Søvnlab, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Jeg arbeidet i et tverrfaglig team hvor flere drev med forskning. Det medførte at jeg i tillegg til å jobbe direkte med pasienter fikk mulighet til å være med på forskningsprosjekter. Jeg syntes det var veldig morsomt og inspirerende og jeg ønsket å ta en akademisk utdanning hvor jeg fikk mulighet til å bedre forstå forskningsprosessen.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Det aller morsomste var nok å gjennomføre min egen studie hvor jeg intervjuet pasienter om deres erfaringer med å bruke CPAP ved søvnapné og skrive artikkel. Jeg følte meg privilegert som fikk lov til å fordype meg i et tema jeg var opptatt av og som var relevant for klinisk utøvelse. Jeg likte godt at jeg gradvis under studiet videreutviklet meg og fikk mer kunnskap fra interessante forelesninger, ny litteratur og gode dialoger med lærere og medstudenter. Jeg likte også at kombinasjonen jeg fikk med en master i helsefagvitenskap og en videreutdanning innenfor intensivsykepleie gjorde meg til en dyktigere kliniker i den forstand at jeg ble mer reflektert.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg tenker det er relevant å se hva som etterspørres av kompetanse for å kunne jobbe med noe man er interessert i. For egen del hadde jeg ingen tanker på andre jobber når jeg begynte på studiet, men ønsket å få en forskningskompetanse for å kunne bidra tilbake til min arbeidsplass. Nye dører ble åpnet underveis og et tips er å være åpen for de mulighetene som dukker opp og å tørre å kaste seg litt utpå. For egen del forlot jeg det pasientnære arbeidet som sykepleier/intensivsykepleier jeg hadde hatt i mange år som jeg var trygg på for å gå inn i en utdanningsstilling som ga meg nye morsomme utfordringer.

Publisert 26. feb. 2021 13:06 - Sist endret 2. mars 2021 13:46