Stipendiat på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

– For meg har en master i Tverrfaglig helseforskning vært et springbrett inn i akademia. Undervisningen ga meg et solid kunnskapsgrunnlag og nyttige verktøy i møte med forskningsverdenen etter endt utdanning.

ung kvinne som smiler

Gøril Storvig. Foto: Privat.

Gøril Storvig

Uteksaminert: 2021

Stilling: Stipendiat (ph.d.-student)

Arbeidsgiver: NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hva liker du best med jobben din?

– Det jeg liker aller best med jobben min er muligheten til å virkelig gjøre dypdykk innen tema jeg synes er spennende. Som stipendiat på NTNU er jeg også omgitt av sterke og inspirerende fagmiljøer som sørger for gode rammer rundt prosjektet. Til sist liker jeg også fleksibiliteten i arbeidssituasjonen min og muligheten det gir til å forme både eget prosjekt og faglig innhold i opplæringsdelen.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Som stipendiat er min viktigste arbeidsoppgave å planlegge og gjennomføre studier som en del av doktorgraden. I tillegg tar jeg ph.d.-emner ved NTNU, UiO og Forskerskolen som utgjør opplæringsdelen av graden. Noen fag er obligatoriske, mens andre fag har jeg valgt ut fra faglige interesser og relevans for doktorgradsprosjektet mitt. Som stipendiat på et innovasjonsprosjekt innebærer mine arbeidsoppgaver også samarbeid med teknologipartnere som NTNU Technology Transfer (TTO) og helseteknologibedriften Nordic Brain Tech AS. En annen viktig arbeidsoppgave er deltakelse på seminarer, konferanser og andre arrangement for faglig påfyll, samt formidling av resultater fra egen forskning.

Hvordan er utdanningen din fra Tverrfaglig helseforskning relevant i denne jobben?

– For meg har en master i Tverrfaglig helseforskning vært et springbrett inn i akademia og forskningsverdenen. I masterutdanningen fikk jeg en grundig innførelse i vitenskapsteori, forskningsetikk og metode. Masterutdanningen er høyst relevant i jobben min som stipendiat, og kunnskapsgrunnlaget den ga meg har jeg bruk for daglig.

– Tverrfagligheten blant foreleserne og mine medstudenter skapte et unikt læringsmiljø hvor ens perspektiver stadig ble utfordret og evnen til nytenkning fikk spire.

Hvorfor valgte du å studere Tverrfaglig helseforskning?

– Jeg har siden jeg fullførte bachelorgraden i sykepleie visst at jeg ønsker å jobbe med fagutvikling og forskning. Jeg ønsket å ta en mastergrad hvor forskning var satt i høysetet, og ikke kun var en del av en klinisk spesialisering. Muligheten til å forme sitt eget masterprosjekt og størrelsen på prosjektet (60 ects) var en viktig grunn til at jeg valgte å studere master i Tverrfaglig helseforskning.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Jeg likte spesielt godt kvaliteten på undervisningen. Foreleserne var uten unntak kunnskapsrike og brennende engasjerte i temaene de foreleste i. Pensum var oppdatert på dagsaktuelle tema og belyste gjerne flere ulike og interessante perspektiver. Undervisningen ga meg og mine medstudenter et solid kunnskapsgrunnlag og nyttige verktøy i møte med forskningsverdenen etter endt utdanning.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Velg et tema for masteroppgaven som interesserer deg og som du kan tenke deg å jobbe med i fremtiden. Det kan være en døråpner for mange spennende jobbmuligheter etter endt utdanning. Og ikke nøl med å ta kontakt med aktuelle forskningsmiljøer underveis i studiet for å høre om muligheter for å koble deg på eksisterende prosjekter. En enkel e-post førte til at jeg ble tatt inn i varmen i Forskningsgruppen for Epilepsi ved Rikshospitalet, hvor jeg fikk tilgang på datasett og fant min biveileder for masteroppgaven. Masteroppgaven ble igjen inngangsnøkkelen for ph.d.-prosjektet jeg nå jobber med.

Publisert 25. feb. 2022 11:54 - Sist endret 25. feb. 2022 11:55