Sykepleier på Uteseksjonen, Oslo kommune

– Jeg har gjennom studiet blitt bedre kjent med og fått reflektert rundt ulike helsefaglige teorier og etikk. Innsikten jeg har fått gjennom slik refleksjon har gjort det mulig for meg å se nye sider ved min eksisterende fagkunnskap.

mann uten hår

Foto: Privat.

Ola Svantorp-Tveiten

Uteksaminert: 2020

Stilling: Sykepleier

Arbeidsgiver: Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune

Hva liker du best med jobben din?

– Friheten ved å jobbe ute og måtte bruke egen kreativitet for å løse ulike utfordringer. Arbeidsdagen er ofte variert og krever at jeg evner å skape eget arbeid. I praksis vil det si nysgjerrighet og vilje til å jobbe for å oppnå kontakt med ulike miljøer og personer. Arbeidet i så utsatte miljøer gir også et dystert, men unikt innblikk i noen skjulte sider av samfunnet. Siden jeg allerede hadde jobbet i noen år som sykepleier før jeg begynte i Uteseksjonen, merker jeg godt at faglig integritet gir trygghet og godt utgangspunkt for arbeidet. Jeg liker godt å dra med meg den kunnskapen jeg har som sykepleier ut på gata og til de jeg møter der.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Kort fortalt dreier jobben min seg om å oppsøke ulike miljøer og personer som oppholder seg i Oslo sentrum. Hensikten er å skape kontakt med personer i utsatte miljøer, identifisere eventuelle hjelpebehov de kan ha, for så å veilede de i kontakt med hjelpeapparatet. Hensikten er å skape kontakt med de som trenger det mest, men som av ulike årsaker er i liten kontakt med de som kan hjelpe.

Den spesifikke rollen som sykepleier er å være tjenestens helsefaglige ressurs. Det innebærer også å bistå det tverrfaglige arbeidsmiljøet med helsefaglig kompetanse. Konkret kan det være opplæring eller gi innspill til praktisk rettede temaer som førstehjelp, smittevern og farmakologiske spørsmål. I et overordnet perspektiv supplerer jeg som sykepleier tjenesten med kunnskap og refleksjon innen eksempelvis forståelse av sykdom, helse og helseetikk.

Hvordan er utdanningen din fra Tverrfaglig helseforskning relevant i denne jobben?

– Studiet har vært nødvendig for å videreutvikle meg som praktiker. Jeg har gjennom studiet blitt bedre kjent med og fått reflektert rundt ulike helsefaglige teorier og etikk. Innsikten jeg har fått gjennom slik refleksjon har gjort det mulig for meg å se nye sider ved min eksisterende fagkunnskap. I tillegg har jeg gjennom utdanningen utviklet mine skriftlige egenskaper og analytiske ferdigheter. Den praktiske følgen av dette er at jeg nå bedre evner å dokumentere eget arbeid og sette dette i sammenheng med forskning eller relevante teorier.

– Ikke minst gjorde tverrfagligheten, både blant medstudenter og lærere, at jeg oppdaget forskningsfelter, fremgangsmåter og synsvinkler jeg rett og slett ikke var klar over tidligere.

Hvorfor valgte du å studere Tverrfaglig helseforskning?

– Jeg likte godt det tverrfaglige utgangspunktet til studiet. Tanken var at det ville passe godt inn i det tverrfaglige arbeidsmiljøet jeg kjente fra før. Samtidig jeg tanker om at det kunne gjøre meg mer åpen for andre helsefaglige perspektiver innen helse enn de rent sykepleiefaglige perspektivene.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Av hva jeg likte spesielt godt var diskusjoner i plenum og at jeg fikk andre perspektiver på temaer innen helse og sykdom enn hva jeg var kjent med fra sykepleierutdanningen og fagmiljøet i Uteseksjonen. Sammensetningen av vidt ulike fagbakgrunner blant studentene ga ofte veldig spennende diskusjoner. Flere ganger ble jeg imponert over gode kritiske poeng i innleggene fra medstudenter under plenumsdiskusjoner.

For øvrig hadde jeg veldig sans for ekskursjonen ved studiestart til Teknisk museum og utstillingen der om helsevesenet igjennom historien. Utstillingens tema satte studiet i en fin historisk kontekst.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– For min del har utdanningen gitt meg mer kunnskap og bedre evner til å arbeide med ulike former for rapportering fra og formidling av eget fagfelt. Slik situasjonen er nå har jeg ingen hast med å komme meg videre til ny arbeidsgiver. Det er mer aktuelt for min del å bruke de ferdighetene og kunnskapen jeg har fått til å utvikle meg som fagperson. Konkret har jeg nå bedre forutsetninger for å løfte frem faglige temaer med en langt høyere kvalitet. Spesielt har utdanningen gitt meg bedre forutsetninger for å posisjonere meg mot en fremtidig arbeidsgiver ved å kunne vise til skriftlig og publisert materiale.

Publisert 4. mars 2021 11:27