Rådgiver i Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, St.Olavs hospital HF

– Det at denne mastergradsutdanningen hadde et tverrfaglig utgangspunkt, gjorde at valget falt på Tverrfaglig helseforskning. Både fordi det kunne gi meg flere muligheter enn en klinisk spesialisering, men også fordi det å jobbe tverrfaglig utfordrer en og gir påfyll til egen kompetanse.

ung kvinne som smiler

Maj Britt Misfjord Walbø. Foto: Privat.

Maj Britt Misfjord Walbø

Uteksaminert: 2021

Stilling: Rådgiver i Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KORUS Midt)

Arbeidsgiver: St.Olavs hospital HF

Hva liker du best med jobben din?

– Det jeg liker aller best med jobben min er at jeg får møte så mange dyktige og engasjerte fagfolk som jobber for å gjøre hverdagen til både brukere og ansatte best mulig. Prosessen med å utvikle prosjekter sammen er også veldig spennende, da den krever en god dose kreativitet for å løse lokale utfordringer – som oftest uten ekstra midler.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Å bistå kommunen og spesialisthelsetjenesten med rusfaglig kompetanse, og å arbeide for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling. Det gjøre jeg ofte i samarbeid med andre kompetansemiljøer, statsforvalteren, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner, forskermiljø og politi med flere.

Hvordan er utdanningen din fra Tverrfaglig helseforskning relevant i denne jobben?

– Utdanningen har gitt meg mange gode verktøy som er helt nødvendig i min arbeidshverdag. Spesielt har jeg hatt god nytte av at vi fikk god innføring i både kvalitativ og kvantitativ metode. Denne kunnskapen bruker jeg hver dag i alt fra å vurdere forskning som jeg skal videreformidle til å analysere resultater fra ulike undersøkelser vi gjennomfører. Det at masterutdanningen har et tverrfaglig utgangspunkt og fokus på etikkrefleksjon er også veldig relevant i jobben min. Fagpersonene jeg samarbeider med har ulik bakgrunn og etikk er en viktig del av det å drive med tjenesteutvikling. Sammen kan vi utfordre hverandre for å komme frem til den beste løsningen med de ressursene man har tilgjengelig.

– Spesielt har jeg hatt god nytte av at vi fikk god innføring i både kvalitativ og kvantitativ metode. Denne kunnskapen bruker jeg hver dag i alt fra å vurdere forskning som jeg skal videreformidle til å analysere resultater fra ulike undersøkelser vi gjennomfører.

Hvorfor valgte du å studere Tverrfaglig helseforskning?

– Etter å ha jobbet noen år i rusbehandling kjente jeg et behov for å videreutvikle meg som fagperson. Det at denne mastergradsutdanningen hadde et tverrfaglig utgangspunkt, gjorde at valget falt på tverrfaglig helseforskning. Både fordi det kunne gi meg flere muligheter enn en klinisk spesialisering, men også fordi det å jobbe tverrfaglig utfordrer en og gir påfyll til egen kompetanse.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Engasjerte lærere og medstudenter, samt måten studiet var organisert på. Det at både lærer og medstudenter har ulik fagbakgrunn skapte grobunn for mange spennende faglige diskusjoner, og jeg lærte noe nytt hver dag i forelesning. Spesielt godt likte jeg fokuset på etikk og kritisk vurdering. Innsikten studiet gir i ulike måter å forstå sykdom, helse, normalitet og avvik på har også vært veldig lærerikt og spennende. Masterutdanningen tilfører en solid kompetanse og gode verktøy som jeg har hatt god bruk for etter endt utdanning.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Vær nysgjerrig og undersøk hvilke muligheter du har innenfor dine interesseområder. Start tidlig i løpet med å ta kontakt med aktuelle forskningsmiljø eller arbeidsplasser for å høre om de kan tenke seg et samarbeid om masteroppgaven. Det kan åpne noen dører etter endt studie. Det gjorde jeg og da fikk jeg mulighet til å søke på en stilling som jeg fikk, samtidig som jeg fullførte mastergraden.

Publisert 14. mars 2022 10:31 - Sist endret 14. mars 2022 10:32