Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, muntlige og skriftelige presentasjons- og diskusjonsformer.

Vi har utviklet en ny studieordning som er knyttet tettere til forskningsprosessen. Arbeidet resulterte i NOKUTs utdanningskvalitetspris for 2011. Les mer om vår forskningsbaserte undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssted

Universitetet i Oslo, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3 A.

Eksamens- og vurderingsformer

Karaktersystem

Studenter med opptak til og med opptaksår 2016:
Emner som inngår i studieplanen inkludert masteroppgaven benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Studenter med opptak fra og med opptaksår 2017:
Emner som inngår i studieplanen benytter både karakterskalaen bestått/ikke bestått og den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Emnet med gradert karakterskala er masteroppgaven.

Masteroppgaven og søknad til REK

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal godkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter før de settes i gang. Det gjelder også for masteroppgaver.

Masteroppgaven og søknad til REK

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. juli 2017 12:32