Jobb og videre studier

En mastergrad i historie kvalifiserer for en rekke ulike jobber innenfor et bredt spekter av arbeidslivet. Evnen til å sette seg inn i komplekse saksforhold, utøve kildekritikk, samt god skriftlig og muntlig framstilling er etterspurte ferdigheter for arbeidsoppgaver knyttet til analyse, rådgivning, saksbehandling, undervisning, formidling, forskning og kommunikasjon.

Hva gjør tidligere studenter?

  • Bilde av Mari Arnekleiv Bækkelund Fagarkivar

    - Ikke vær redd for å spesialisere deg, be om råd fra fagfolk og vær bevisst på verdien av tverrfaglig kompetanse, sier Mari Arnekleiv Bækkelund.

  • Bilde av Ingrid Maria Lutnæs Rådgiver

    - Bli med i en studentforening, skriv for et studenttidsskrift og vær en engasjert student, sier rådgiver ved Forsvarsmuseet, Ingrid Maria Lutnæs.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Historie jobber i disse bransjene:

Graf: arkiv, bibliotek og museum 20 prosent; utdanning og skoleverk 18 prosent; offentlig forvaltning 8 prosent; forskning og utvikling 8 prosent; media, forlag og kommunikasjon 8 prosent; interesseorganisasjoner 6 prosent; næringslivet 10 prosent; andre bransjer 20 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett»

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i historie kan du forberede deg på arbeidslivet underveis i studiet ved å delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning  og andre tiltak som tilbys HF-studenter. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: