Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Som masterstudent i historie anbefales du å reise på utveksling i 3. semester, uavhengig av valg av HIS4095 (30sp) eller HIS4090 (60sp).

For studenter som velger HIS4090 gjelder da «Utenlandsopphold i kombinasjon med oppgaveskriving».

Ved valg av HIS4095 er semesteret man tar «frie emner». Disse 30 studiepoengene skal bygge opp under det man jobber med i masterprosjektet og skal godkjennes av fagmiljøet. Det må være emner på masternivå.

Det anbefales at alle masterstudenter som planlegger et studieopphold i utlandet tar kontakt med programkonsulenten i historie for veiledning og råd.

Flere vertsuniversiteter er fleksible med hvor mange studiepoeng du produserer. Et studieopphold i utlandet må kombineres med oppgaveskriving, og derfor må dette avklares i søknadsprosessen.

Hvor kan du reise

Institutt for arkeologi, konservering og historie har mange gode utvekslingsavtaler i Norden og Europa. Følgende avtalene anbefales særlig:

Historieavtaler med vekt på middelalder

Historieavtaler med vekt på samtidshistorie

Andre historieavtaler

Se ellers den komplette listen over alle avtalene til Institutt for arkeologi, konservering og historie. Du kan undersøke alle avtalene ved Det humanistiske fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Andre muligheter

Du kan også søke om reisestøtte til kortere reiser i forbindelse med innsamling av kilder eller annet relevant arbeid knyttet til masteroppgaven. Utlysning av midler til reisestøtte skjer to ganger i året. Ta kontakt med programkonsulenten for nærmere informasjon.

Kortere opphold vil også være mulig, f.eks. ved institusjoner i utlandet som drives av UiO i samarbeid med de andre norske universitetene (som f.eks. ved instituttene i Athen og Roma). Informasjon om dette sendes ut i de aktuelle semestrene.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. nov. 2019 16:05 - Sist endret 13. feb. 2020 17:06