Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

Realfag studieretning

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

Humaniora studieretning

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Studieinformasjon for søkere og studenter på bachelornivå

 • studietilbud og gjennomføring av studiene
 • studieveiledning
 • oppmelding til emner i StudentWeb
 • søknad om tilrettelegging ved eksamen og utsatt studiestart
 • tilrettelegging i studiesituasjonen (permisjon og redusert studieprogresjon)
 • utveksling

Samfunnsvitenskap studieretning

SV-infosenter

Åpningstid:
Skranke: 9–15
Telefon: 9–11.30 og 12–15

Telefon: 22 85 48 46
E-post: info@sv.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter