Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet anbefaler vi deg generelt om å reise ut i 5. semester.
 
Du har i tillegg mulighet til å dra ut allerede i 3. semester til  San Jose State University i California, USA. Emner som tilbys ved San Jose State University kan byttes ut med emner som tilbys ved instituttet. 
 
Se den komplette listen over alle avtalene til Institutt for informatikk. Du kan undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. nov. 2016 17:53