Jobb og videre studier

Videre studier

Det er naturlig at studenter går videre til å studere masterprogrammet Informatics: design, use, interaction. Hvis du velger informatikkemner i de frie emnene vil programmet også kunne kvalifisere for andre masterstudier i informatikk, og hvis du foretar andre valg blant de valgfrie emnene kan du også kvalifisere for andre masterstudier ved MN-fakultetet. Det er også muligheter innenfor masterstudier ved Det humanistisk-fakultetet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Jobb

Gjennom det tverrfaglige bachelorprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon lærer du hvordan tekniske, sosiale, kulturelle, estetiske og etiske kvaliteter må spille sammen når IT-løsninger designes og brukes. Utdanningen gir spennende arbeidsmuligheter innen områder som systemutvikling, interaksjonsdesign, informasjons-arkitektur, digitale medier og rådgivning. Du er kvalifisert for jobber innenfor næringsliv og offentlig forvaltning, og til forsker- og undervisningsstillinger. Studiet kan også kvalifisere til videre forskerutdanning gjennom ph.d-studiet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Fordel å ha studert ved UiO

9 av 10 arbeidsgivere ønsker å ansette kandidater med samme bakgrunn fra UiO igjen, ifølge UiOs arbeidsgiverundersøkelse. Hva er det ved UiO-kandidatene som er så attraktivt?

Arbeidsgiverne sier at studenter fra UiO er:

  • faglig sterke
  • gode til å tilegne seg ny kunnskap og til å formidle sin kunnskap til andre
  • flinke til å arbeide selvstendig og i team
  • gode til å mestre muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • gode til å tenke kritisk og analytisk

Ved UiO får du en utdanning som gjør deg i stand til å takle ulike utfordringer og problemstillinger i arbeidslivet. Du kan spesialisere deg innen et felt, men likeså viktig lærer du å tenke klart, å vurdere og å resonnere. Du trenes i å utfordre argumenter og vedtatte sannheter og du bygger opp en evne til å fordype deg i, forstå og anvendeliggjøre store mengder med informasjon. Alt dette er kunnskap og ferdigheter arbeidsgivere verdsetter høyt.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. nov. 2020 14:49