Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Informatikk: brukerorientert design er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 20 studiepoeng
  • Valgfritt støttefag 40-gruppe, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 30 studiepoeng

Studieløp

6. semester
40-gruppe
Fritt emne/40-gruppe 40-gruppe
5. semester

Utviklingssemester/fritt emne/40-gruppe

4. semester

 IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid

IN2150 – IT i organisasjoner
3. semester 40-gruppe IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign
2. semester

 IN1010 – Objektorientert programmering

IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser IN1060 – Bruksorientert design
1. semester

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering og HMS-emner

IN1020 – Introduksjon til datateknologi IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Programmet er tverrfaglig. I tillegg til informatikk fordyper du deg i andre fagområder, blant annet psykologi, pedagogikk og forvaltningsinformatikk. 

Noen av de obligatoriske emnene har krav om matematikk R1/(S1+S2) fra videregående skole, men som student på dette programmet er du fritatt fra dette kravet på obligatoriske emner.

For deg som startet på studiet 2010-2016

Studieløp for deg som startet på studiet 2010-2016

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Valgfritt støttefag 40-gruppe

Siden studieprogrammet er tverrfaglig, skal du velge en emnegruppe på til sammen 40 studiepoeng. Her har programmet avtaler som gjør at du får meldt deg selv i studentweb.
Disse 40-gruppene er relevante og vi anbefaler dem.

Det er også andre 40-grupper som kan være relevante. Disse kan godkjennes etter søknad. 40-grupper i språk godkjennes ikke, men kan brukes i en grad som valgfrie emner.

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, eller reise på utveksling til utlandet. 5. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Det anbefales at du velger emner som kompletterer informatikkemner du har tatt tidligere, eller tar flere emner innenfor samme fagfelt som støtteemnene dine innen humanistiske fag eller samfunnsvitenskap. Nedenfor finner du en liste over anbefalte informatikkemner. Dersom du ønsker å ta flere informatikkemner er det anbefalt å velge mellom følgende emner.

For disse informatikkemnene får du også fritak fra krav om matematikk R1/(S1+S2) fra videregående skole:

Dersom du har R1 kan du ta informatikkemner med dette kravet. Send en e-post til studieadministrasjonen ved Institutt for informatikk.

Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved Institutt for informatikk.

Overgangsordninger: IN-emner/INF-emner

Overgangsordninger: IN-emner/INF-emner.

Godkjenning av emner fra andre læresteder

Dersom du har utdanning fra andre læresteder kan du søke om å få emnene innpasset.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i informatikk: design, bruk, interaksjon.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. jan. 2022 13:24