Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet anbefaler vi deg generelt om å reise ut i 5. semester. Du har i tillegg mulighet til å dra ut allerede i 3. semester til  San Jose State University i California, USA. 
 
UiO samarbeider med universiteter over hele verden, og et utvekslingsopphold vil kunne gi deg verdifulle erfaringer. Vi oppfordrer alle våre studenter til å dra på utveksling i løpet av studiet. 
 
Se den komplette listen over alle avtalene til Institutt for informatikk. Du kan undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Valg av emner på utveksling 

På utveksling kan du ta frie emner eller emner som erstatter obligatoriske emner i studieplanen din. De frie emnene kan være innenfor et helt nytt fagområde, eller tilsvarende det du studerer fra før. Hvis du ønsker å ta emner som skal erstatte obligatoriske emner, må emnet du tar på utveksling overlappe faglig med emnet i studieplanen din. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emnene før du drar. 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. nov. 2020 20:48