Studieopphold i utlandet

Deler av programmet kan tas i utlandet. Noen studenter velger å utføre feltarbeidet i utlandet, andre tar emner ved utenlandske institusjoner. Vennligst kontakt programadministrasjonen for mer informasjon om utenlandsopphold.

Dersom du ønsker å studere i utlandet, anbefaler vi at du gjør dette i andre eller tredje semester. Utvekslingen planlegges i samarbeid med veilederen din slik at du velger emner som kan inngå som en del av masterprogrammet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 12. juni 2012 17:31 - Sist endret 4. apr. 2016 13:29