Hva lærer du?

Med en master i Informatikk: informasjonssikkerhet får du spisskompetanse innenfor datasikkerhet. 

Kunnskaper

Du har grundige kunnskaper om metoder og teknikker i hele fagområdet:

 • kunnskap om teori, metoder og teknikker i informasjonssikkerhet
 • kunnskap om vitenskapelige metoder for å planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter
 • kunnskap om juridiske krav samt sosiale og etiske utfordringer

Du har avanserte kunnskaper innen ett eller flere områder innen informasjonssikkerhet:

 • kunnskap om kryptografi og nettverkssikkerhet
 • kunnskap om sikkerhetsstyring og hendelsesrespons
 • kunnskap om sikkerhet i programvare og operativsystemer
 • kunnskap om datasikkerhet og sikker systemutvikling
 • kunnskap om personvern og data-beskyttelse

Du har spesiell innsikt og kompetanse i en valgt spesialisering innen informasjonssikkerhet.

Ferdigheter

Du kan analysere systemsikkerhet:

 • samle, forstå og analysere beskrivelser av IT-systemer og sette krav til deres sikkerhet
 • undersøke sikkerhetshendelser
 • teste og evaluere sikkerhet i systemer og nettverk

Du kan utvikle sikre systemer:

 • bruke metoder for planlegging og utforming av sikre systemer
 • anvende teknikker og verktøy for sikker implementering og drift av systemer
 • utføre kontinuerlig testing, vurdering og oppdatering av systemsikkerhet

Generell kompetanse

Du kan utvide og anvende kunnskapen din:

 • bruke kunnskapen din innenfor nye områder
 • ha et grunnlag for å oppdatere kunnskapen i henhold til utviklingen i ditt felt
 • undervise og gi kunnskap om informasjonssikkerhet

Du kan jobbe selvstendig og i team:

 • planlegge, gjennomføre og fullføre sikkerhetsarbeid og -prosjekter selvstendig og i team
 • kommunisere og diskutere faglige tema innen informasjonssikkerhet med andre eksperter
 • samarbeide innenfor og utenfor egen organisasjon, og kunne lede sikkerhetsprosjekter
Publisert 10. apr. 2019 15:34 - Sist endret 15. juli 2021 10:11