Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

 • studieveiledning
 • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • med mer
Ole-Johan Dahls hus
Telefon: 22 85 24 10

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 9–11, 12–15)
E-post: studieinfo

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter