Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

40

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør tilsammen 80 studiepoeng i informatikk, inkludert 30 studiepoeng med emner på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000-emner), hvor følgende inngår:

  • 30 studiepoeng programmering/algoritmer, av disse må minst 6 studiepoeng være innen algoritmer
  • 10 studiepoeng informasjonssikkerhet

Følgende emner fra Universitetet i Oslo dekker kravet til faglig fordypning:

Programmering:

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) eller IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser//INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) 

IN1010 – Objektorientert programmering/INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) eller IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser

IN2030 – Prosjektoppgave i programmering/INF2100 – Prosjektoppgave i programmering (videreført)

IN2040 – Funksjonell programmering/INF2810 – Funksjonell programmering (videreført)

IN3030 – Effektiv parallellprogrammering/INF3110 – Programmeringsspråk (videreført)

Algoritmer:

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) eller IN3130 – Algoritmer: Design og effektivitet

Informasjonssikkerhet: 

IN2120 – Informasjonssikkerhet/INF3510 – Informasjonssikkerhet (videreført) eller IN3210 – Network and Communications Security

Tilsvarende emner fra andre læresteder vil dekke kravet til faglig fordypning.

Selv om det ikke er et formelt krav, vil erfaring i bruk av Unix eller Linux operativsystem og programmering i C eller C++ være å anbefale.

Søkere med en bachelorgrad i Informatikk: programmering og systemarkitektur, Informatikk: programmering og nettverk (frem til 2021) eller Informatikk: digital økonomi og ledelse fra Universitetet i Oslo er faglig kvalifisert for opptak til masterprogrammet. 

Søkere som kvalifiserte for studieretningen informasjonssikkerhet på masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur kvalifiserer for opptak til dette studieprogrammet frem til 2024. Kravet var tidligere: 

  • 30 studiepoeng programmering/algoritmer med minst ett et kurs i algoritmer

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til masterprogrammet/studieretningen, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng. Søkerne må ha bestått minst 70 av de 80 studiepoengene som inngår i kravet til faglig fordypning. Ved beregning av karaktergjennomsnitt og ved rangering settes manglende eksamener til karakter E, som er laveste bestått-karakter.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Hvis kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen.

Innleveringsfristen vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

(Dette gjelder fra 2021)

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.