Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør tilsammen 80 studiepoeng i informatikk, inkludert 30 studiepoeng med emner på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000-emner), hvor følgende inngår:

  • 30 studiepoeng programmering/algoritmer, av disse må minst 6 studiepoeng være innen algoritmer
  • 10 studiepoeng informasjonssikkerhet

Følgende emner fra Universitetet i Oslo dekker kravet til faglig fordypning:

Programmering/algoritmer:

IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) eller IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser 

IN1010 – Objektorientert programmering/Error: java.lang.NullPointerException eller IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Error: java.lang.NullPointerException/Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException

Informasjonssikkerhet: 

Error: java.lang.NullPointerException/Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException

Tilsvarende emner fra andre læresteder vil dekke kravet til faglig fordypning.

Selv om det ikke er et formelt krav, vil erfaring i bruk av Unix eller Linux operativsystem og programmering i C eller C++ være å anbefale.

Søkere med en bachelorgrad i Informatikk: programmering og systemarkitektur, Informatikk: programmering og nettverk (frem til 2021) eller Informatikk: digital økonomi og ledelse fra Universitetet i Oslo er faglig kvalifisert for opptak til masterprogrammet.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Søkere som mangler inntil 20 studiepoeng for å oppnå en bachelorgrad, og i tillegg har bestått minst 60 av de 80 studiepoengene som inngår i krav til faglig fordypning, kan få tilbud om opptak dersom det er ledige plasser på programmet. 

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen. Innleveringsfristen vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden.