Studieopphold i utlandet

Det er lagt opp til at du drar på utveksling i andre eller tredje semester av masterstudiet. 

UiO samarbeider med universiteter over hele verden, og et utvekslingsopphold vil kunne gi deg verdifulle erfaringer.

Du planlegger et utvekslingsopphold i samarbeid med veilederen din, slik at du får valgt emner som kan inngå i masterprogrammet. Det finnes også muligheter for å jobbe med masteroppgaven hos våre partnerinstitusjoner i utlandet.

Se den komplette avtalelisten til Institutt for informatikk  og fakultetets avtaleliste over mulige studiesteder du kan reise til. Du har også muligheten til å reise på universitetets felles avtaler, eller gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiO. 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 10. apr. 2019 15:34 - Sist endret 4. okt. 2019 12:38