Hvorfor velge denne retningen?

Vil du bli kjemiens detektiv? Har du lyst til å være med å lage nye analysemetoder som brukes i miljøetterforskning, mordsaker, dopinganalyse eller diagnostikk?

I analytisk kjemi utvikler vi nye teknologier og metoder for å måle organiske og uorganiske stoffer. Stadig dukker nye dopingmidler, miljøgifter, narkotika og medisiner opp. Disse må vi kunne spore eller måle. I tillegg må stoffer som kroppen produserer også måles, da noen stoffer kan si om vi er i ferd med å utvikle en sykdom (for eksempel kreft). Analytikeren benytter seg av avanserte utstyr som massespektrometre og kromatografi-instrumenter, men kan også utvikle eget utstyr.

Som masterstudent i analytisk kjemi blir du del av en forskergruppe. Vi forsker innen bl.a. kreft, miljø, nevrovitenskap, medisinutvikling og bioterrorisme. Vi har mange spennende samarbeidspartnere, som miljøkjemikere, kreftkirurger, Forsvaret og utviklere av nye medisiner. Vi har også tett samarbeid med forskere i mange land, for eksempel Brasil, USA, England og Tsjekkia. I forskergruppen er det tett samarbeid mellom professorer, forskere, PhD-stipendiater, masterstudenter og bachelorstudenter; vi er ett team! I tillegg er vi svært åpne for at studenter jobber på tvers av fagfelt, for eksempel ved å jobbe sammen med andre faggrupper og ”pendle” mellom laboratorier.

Våre studenter får arbeid både i det private og det offentlige, det være seg legemiddelindustrien, sykehus, skoler, politiet, Forsvaret og miljøinstitutter.

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 13. juli 2017 14:28