Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet settes sammen med veileder og må inneholde minimum 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner:

Hvis ikke KJM3000 – Anvendt spektroskopi og KJM3200 – Organisk kjemi II eller tilsvarende emner, er tatt i løpet av bachelorgraden, må emnene KJM4XXX – Anvendt spektroskopi og KJM4XXX – Organisk kjemi II inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

Øvrige emner kan velges blant emner ved Kjemisk institutt

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge enten en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. I denne studieretningen er det naturlig å velge veileder og tema for masteroppgave fra forskningsseksjonen for Organisk kjemi og Katalyse.

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 30. apr. 2020 14:03