KJM5200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Sammenheng mellom organiske forbindelsers struktur og reaktivitet. Studier av reaksjonsmekanismer i addisjons-, eliminasjons-, substitusjons- og omleiringsreaksjoner herunder fotokjemiske og perisykliske reaksjoner.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du forutsi og redegjøre for reaksjonsmekanismene til de vanligste reaksjonstypene innen organisk kjemi.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og 10 timer gruppeundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller avsluttende muntlig eksamen fastsettes etter at semesteret har startet og teller 100 % av avsluttende karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 19:17:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Hvert 4. semester fra høsten 2011.

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)