KJM5280 – NMR spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Du lærer om de praktiske aspektene ved optimalisering av NMR-eksperimenter ved bruk av NMR-spektrometre, og du får en innføring i valg av opptaks- og prosesserings-parametre. Emnet gir en innføring i parameterforskjell mellom endimensjonale og todimensjonale NMR-forsøk, en introduksjon til T1 og T2 relaksjon og en innføring i hvordan datamaskiner, programmer og lagringssteder for NMR-data er knyttet sammen og brukes.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du:

  • sette opp og gjennomfør forsøk på kjernene 1H, 13C, 19F og 31P, samt forsøkene APT og DEPT
  • bruke det halvautomatiske dataprogrammet IconNmr til å gjennomføre en serie todimensjonale NMR-forsøk(COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, S-HSQC og S-HMBC) og gjennomføre forsøk med løsningsmiddelundertrykkelse-metoder
  • prosessere og forstå informasjons-innholdet i todimensjonale NMR-forsøk.
  • gjennomføre grunnleggende NMR-forsøk
  • anvende resultater fra nmr-forsøk i forskning hvor målet er å identifisere ukjente molkeyler

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Grunnet innleggelse av brukerkonti på instrument-pc-er, intensivundervisning og obligatorisk instrumentbruk er det ikke mulig å etteranmelde seg til KJM5280 mindre enn en uke før undervisningen starter.

KJM3000 – Anvendt spektroskopi og KJM3200 – Organisk kjemi II

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av følgende deler:

  • Praktisk opplæring i nmr-spektroskopi på ca. 40 timer som må gjennomføres innenfor en 10-dagers periode
  • 4 timer forelesning/teori
  • Obligatorisk innlevering av rapport med påfølgende muntlig presentasjon.
  • Praktisk prøve på et nmr-spektrometer på 1 time må være bestått før man kan gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Praktisk prøve på et NMR-spektrometer på 1 time 14 dager inn i kurset. Deretter godkjent prosjektoppgave, og godkjent muntlig presentasjon.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9280 – NMR spektroskopi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:16:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)