KJM5280 – Eksperimentell NMR spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du lærer om de praktiske aspektene ved optimalisering av nmr-eksperimenter ved bruk av nmr-spektrometre, og du får en innføring i valg av opptaks- og prosesserings-parametre. Emnet gir en innføring parameterforskjell mellom endimensjonale og todimensjonale nmr-forsøk, en introduksjon til T1 og T2 relaksjon og en innføring i hvordan datamaskiner, programmer og lagringssteder for nmr-data er knyttet sammen og brukes.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du:

  • sette opp og gjennomfør forsøk på kjernene 1H, 13C, 19F og 31P, samt forsøkene APT og DEPT.
  • bruke det halvautomatiske dataprogrammet IconNmr til å gjennomføre en serie todimensjonale nmr-forsøk(COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, S-HSQC og S-HMBC) og gjennomføre forsøk med løsningsmiddelundertrykkelse-metoder.
  • prosessere og forstå informasjons-innholdet i todimensjonale nmr-forsøk.
  • gjennomføre grunnleggende nmr-forsøk.
  • anvende resultater fra nmr-forsøk i forskning hvor målet er å identifisere ukjente molkeyler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Grunnet innleggelse av brukerkonti på instrument-pc-er, intensivundervisning og obligatorisk instrumentbruk er det ikke mulig å etteranmelde seg til KJM5280 lenger enn en uke før undervisningen starter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3000 – Anvendt spektroskopi og KJM3200 – Organisk kjemi II

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KJM9280

Undervisning

Praktisk opplæring i nmr-spektroskopi på ca. 40 timer som må gjennomføres innenfor en 10-dagers periode.

4 timer forelesning/teori

Obligatorisk innlevering av rapport med påfølgende muntlig presentasjon. Praktisk prøve på et nmr-spektrometer på 1 time må være bestått før man kan gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Godkjent prosjektoppgave og muntlig presentasjon.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)