Hvorfor velge dette programmet?

Hva er klart språk?  Hvordan skal det offentlige kommunisere slik at demokratiet og rettssikkerheten styrkes? Hvordan kan vi spare tid og penger ved å skrive og snakke klart, og hvordan kan vi måle effekt av klarspråkinnsats? Dette lærer du om på studiet i klart språk.

Klart skriftlig og muntlig språk dreier seg om rettskriving og stemmebruk, men også langt mer: Det skaper tillit mellom det offentlige og befolkningen. Det gir bedre og mer brukervennlige tjenester og en effektiv forvaltning.

«Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.»

Innhold i studiet

På dette programmet lærer du blant annet å:

  • Formulere deg klart, muntlig, skriftlig og multimodalt. 
  • beherske norsk rettskriving
  • tilpasse språk og tekst til ulike situasjoner og mottakere
  • vurdere tekster og veilede andre i skriving
  • gjøre rede for prinsippene for klarspråk i forvaltningen

Videre jobb og studier

Klarspråk er et viktig innsatsområde i offentlig sektor i Norge, både statlig og kommunalt. Derfor etterspørres nå kompetanse i klarspråk i en rekke stillingsannonser, og det arrangeres kurs og drives prosjekter over hele landet. Også i privat sektor er det en økende oppmerksomhet på internkommunikasjon og bedre kundekontakt.

Avhengig av hvilke støttefag (40-gruppe) du velger kan du gå søke opptak til masterprogrammet i nordiske studier. Les mer om jobb og videre studier

 

 

Publisert 15. mai 2018 10:25 - Sist endret 6. juli 2021 12:26