Jobb og videre studier

En bachelor i klart språk vil være etterspurt i offentlig og privat arbeidsliv i mange år framover. Klarspråk er et viktig innsatsområde i offentlig sektor i Norge, både statlig og kommunalt. Derfor etterspørres nå kompetanse i klarspråk i en rekke stillingsannonser, og det arrangeres kurs og drives prosjekter over hele landet.

De viktigste bransjene

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Avhengig av hvilken 40-gruppe du velger i tillegg til Klar språk programmets 80-gruppe kan du søke opptak til en av studieretningene på masterprogrammet i nordiske studier:

Du kan også kvalifisere for andre masterstudier ved UiO ved å kombinere en gitt 40-gruppe med frie emner på en strategisk måte. Informasjon om opptakskrav finner du under «Søknadsfrist og opptak» på det enkelte program.