Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av 180 studiepoeng, tilsvarende tre års fulltidsstudier, og er satt sammen slik:

  • fordypning i klart språk på minst 80 studiepoeng
  • støttefag på minst 40 studiepoeng
  • frie emner; inntil 40 studiepoeng
  • exphil og exfac; 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester KLAR3090 – Bacheloroppgave i Klart språk KLAR3050 – Praksisopphold med klarspråkrapport
5. semester Fritt emne Emne i støttegruppe
4. semester Utenlandsopphold eller frie emner
3. semester Valgfritt emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe
2. semester KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet EXPHIL03 – Examen philosophicum Emne i støttegruppe
1. semester NOR1100 – Norsk grammatikk KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

(Det er mulig å bytte om det anbefalte løpet for 3. og 4. semester for å tilpasse ditt løp i forhold til emner (JUROFF1201 og JUR1502K som nå gis i vårsemesteret, dersom man ønsker å reise på utveksling.)

Fordypning i klart språk (80-gruppe)

Obligatoriske emner:

Valgfritt emne i fordypningsgruppe:

Dessuten velger du mellom JUR1502K - Klart Lovspråk (NB! gis kun i vårsemesteret, og det er eventuelt anbefalt at man tar emnet i sitt 4. semester.) eller JUROFF 1201 - Introduksjon til forvaltningsrett, eller ett emne på 1000-nivå eller 2000-nivå (10 studiepoeng) med emnekodene RETKOM, LING, LIT, NOR, eller NOAS. Se emneoversikten.

 

Støttefag (40-gruppe)

Frie emner

De frie emnene kan velges helt fritt, men vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Vi anbefaler at du velger emner som er relevante for oppbyggingen av bachelorgraden din. Se også HF sine råd om valg av frie emner. HF tilbyr følgende emnetråder:

Du kan også ta frie emner ved et universitet i utlandet.

Examen philosophicum (ex.phil) og Examen faculatum (ex.fac)

Ex.phil og ex.fac er obligatorisk.

  • Ex.fac finnes i mange forskjellige fagspesifikke varianter. Vi anbefaler nordisk-varianten, men hver enkelt står fritt til å velge. En kan kun benytte én ex.fac i en bachelorgrad; dersom du allerede har tatt en variant av ex.fac., skal du ikke ta ex.fac om igjen. Se denne ressurssiden for valg av ex.fac.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Redusert studieprogresjon

Bachelorstudiet i klart språk er lagt opp som et fulltidsstudium, men det er mulig å søke om lavere studieprogresjon. Studenter som ikke følger anbefalt studieløp er selv ansvarlige for å få tatt emnene som trengs for å fullføre graden innenfor regelverket for progresjon. Merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. mai 2018 10:25 - Sist endret 6. jan. 2022 11:31