Studieopphold i utlandet

Klassiske spåk / klassisk filologi er et relativt lite fag i Norge. På utveksling får du anledning til å studere i et større miljø. I faget er det også store forskjeller mellom nasjonale tradisjoner, og ved å dra til utlandet blir du du kjent med helt andre måter å arbeide med faget på. I den angloamerikanske verden er klassisk filologi også et mer omfattende fag enn hos oss, og du kan bli kjent med beslektede fag som arkeologi eller oldtidshistorie. Studenter som drar til et land som ikke er engelskspråklig, får språkkompetanse på et annet språk enn engelsk, f.eks. tysk, fransk eller italiensk. Dette er nyttig for alle studenter, men særlig for klassikere som vurderer en forskerkarriere. Klassiskfilologer trenger nemlig kunnskap i flere språk. Til slutt kan nevnes at ferdigheter i et annet språk gjør deg enda mer bevisst på særegenhetene ved gresk og latin.

Når kan du dra?

Vi anbefaler utenlandsopphold i femte semester. Er du usikker på når og hvor du skal reise, ta kontakt med studiekonsulenten for klassiske språk.

Hvor kan du dra?

Mulighetene er mange, men her er noen forslag med gode miljøer innenfor klassiske språk:

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg. Alle avtalene ved UiO finner du på de sentrale sidene for utveksling, se lenke i siste avsnitt på denne siden.

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg, og disse finner du på de sentrale sidene for utveksling. 

De norske instituttene i Athen og Roma

Vi anbefaler også å ta halvt eller et helt semester ved de norske instituttene i Athen og Roma. Gjennom antikkemnene i Athen og Roma får du kjennskap til den klassiske kulturen og kan se og oppleve monumenter og steder.

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender. Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus er oppgitt på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

Internasjonal praksis


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 29. mai 2015 09:57 - Sist endret 22. juni 2020 09:48