Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført det erfaringsbaserte masterprogrammet i klinisk farmasi, skal du ha tilegnet deg klinisk farmasøytisk spisskompetanse. Dette kan bidra til kvalitetssikret legemiddelbruk og færre legemiddelrelaterte problemer i samhandling med annet helsepersonell og pasient.

Etter fullført masterutdannelse kan du:

Kunnskap

  • gjøre rede for terapivalg og legemiddelbehandling, med spesiell vekt på kompliserte sammensatte legemiddelregimer
  • gjøre rede for faktorer som er av betydning for legemiddelsikkerhet og for pasientens bruk av legemidler
  • gjøre rede for farmakologiske årsaker (farmakodynamiske og farmakokinetiske) til individuell variabilitet i legemiddelrespons, inkludert forståelse for legemiddelinteraksjoner
  • gjøre rede for farmakologiske og klinisk biokjemiske analyser som er relevante å vurdere i forhold til legemiddelbehandling

Ferdigheter

  • anvende klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk
  • samle inn data og analysere faglige problemstillinger på en systematisk måte samt kritisk vurdere legemiddeldokumentasjon
  • anvende klinisk kommunikasjon i møte med legemiddelbrukeren samt formidle legemiddelkunnskap til samarbeidende helsepersonell og legemiddelbrukeren
  • tilpasse legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient

Generell kompetanse

  • anvende faglig klinisk farmasøytisk kunnskap i samhandling med annet helsepersonell og pasient
  • være bevisst hvordan fysiske, sosiale og kulturelle forhold påvirker enkeltpersoners helsetilstand og ta hensyn til slike forhold i klinisk farmasøytisk arbeid
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. okt. 2019 07:02