Oppbygging og gjennomføring

Det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi er et heltids- eller deltidsstudium som du kan ta i den rekkefølgen som passer for deg.

Masterprogrammet Klinisk farmasi består av til sammen 90 studiepoeng som fordeler seg slik:

 • 30 studiepoeng obligatoriske emner
 • 30 studiepoeng valgfrie spesialiseringsemner
 • 30 studiepoeng avsluttende masteroppgave

Disse emnene kan du gjennomføre i den rekkefølgen som best passer deg, og du kan selv velge om du ønsker å oppnå den erfaringsbaserte mastergraden i Klinisk farmasi.

Etter fullførte emner kan du melde deg opp til den avsluttende masteroppgaven.

Studiet kan tas på heltid eller deltid.

Velger du å ta studiet på deltid, må du ha fullført de 60 studiepoengene med valgfrie og obligatoriske emner i løpet av 6 år før du søker om opptak til masteroppgaven. 

Selve masteroppgaven kan også gjennomføres på deltid. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng som tilsvarer et semester på fulltid. Du kan derfor gjennomføre masteroppgaven på inntil 1 år. Totalt kan du bruke inntil 7 år på hele studieprogrammet.

 • Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta emnene. Alle emner arrangeres ikke hvert år.
 • Det er et krav om minimum 80 % oppmøte på alle emnene. 
 • Hvis du ikke ønsker å ta en hel mastergrad, kan du ta så mange eller så få emner du ønsker.
 • Det er bindende påmelding

  NB! Fra 01.01.2021 er kursavgiften kr.13.000,- pr kurs/emne.

Obligatoriske emner i mastergraden

Studie-

poeng

Tidspunkt

Kursavgift
 

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
Første samling: Høsten 2021
Andre samling: Høsten 2021
NB! Dersom det ikke blir mulig å avholde samlingen på ordinær måte vil det bli avlyst.

10

Undervisning og eksamen:
Hver høst

Kr. 13.000,-

FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk   

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
Første samling: 9. -11. mars 2021
Andre samling: 27. - 28. april 2021

10

Undervisning og eksamen:
Hver vår

Kr. 13.000,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
Emnet er avlyst høsten 2020
Første samling: høst 2021
Andre samling: høst 2021

10

Undervisning og eksamen:
Annet hvert år fra høst 2021

Kr. 13.000,-

Spesialiseringsemner (flere emner kan bli opprettet senere)

Studie-

poeng

Tidspunkt

Kursavgift

FRM5925V – Persontilpasset legemiddeladministrasjon  

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
Første samling: 20.01.-22.01.2021
Andre samling: 17.03.-18.03.2021

10 Undervisning og eksamen:
Hver vår
Kr. 13.000,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
1. samling: Våren 2022
2. samling: Våren 2022

10

Undervisning og eksamen:
Annet hvert år fra vår 2020

Kr. 13.000,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
Første samling: Høsten 2021
Andre samling: Høsten 2021

10

Undervisning og eksamen:
Annet hvert år fra høst 2019

Kr. 13.000,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Avmeldingsfrist: 1 uke før første samling
Første samling: 13. - 15. april 2021
Andre samling: 26.- 27. mai 2021

10

Undervisning og eksamen:
Hver vår

Kr. 13.000,-

Masteroppgave

Studie-

poeng

Søknadsfrister

Kursavgift

FRM5990V – Masteroppgave i klinisk farmasi

Søknadsweb

30

15. april
15. oktober

Kr. 36.000,-

Frist for påmelding til emnene er 3 uker før første samling.

Det er ikke tilrettelagt for studier i utlandet i dette studieprogrammet.

 

MASTEROPPGAVE

Masteroppgaven bør ha kvalitetssikret legemiddelbruk som overordnet målsetning. Arbeidet med oppgaven skal skje i samhandling med annet helsepersonell og bør også inkludere pasientkontakt når det er praktisk mulig. Den enkelte student får oppnevnt en eller flere veiledere fra universitetet.

En beskrivelse av masteroppgaven må være godkjent av EVU-utvalget ved Farmasøytisk institutt før oppstart av arbeidet med oppgaven.

Det er ikke tilrettelagt for studier i utlandet.

NB! Vær klar over at studenten selv må planlegge tema for masteroppgave og inngå avtale med lokal veileder og institusjon der oppgaven skal gjennomføres.

Ta kontakt i god tid FØR du søker opptak med førsteamanuensis Liv Mathiesen: livmathi@farmasi.uio.no

 

Skjematisk oversikt for gjennomføring av erfaringsbasert masteroppgave i klinisk farmasi:

Fullstendig veiledning til gjennomføring av erfaringsbasert masteroppgave i klinisk farmasi


Skjema for "Forslag til masteroppgave"

Skjema for "Godkjenning av plan for masteroppgave i klinisk farmasi"
 

Eksempler på masteroppgaver innen klinisk farmasi

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i klinisk farmasi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. jan. 2021 13:07