Oppbygging og gjennomføring

Det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi er et heltids- eller deltidsstudium som du kan ta i den rekkefølgen som passer for deg.

Masterprogrammet Klinisk farmasi består av til sammen 90 studiepoeng som fordeler seg slik:

 • 30 studiepoeng obligatoriske emner
 • 30 studiepoeng valgfrie spesialiseringsemner
 • 30 studiepoeng avsluttende masteroppgave

Disse emnene kan du gjennomføre i den rekkefølgen som best passer deg, og du kan selv velge om du ønsker å oppnå den erfaringsbaserte mastergraden i Klinisk farmasi.

Etter fullførte emner kan du melde deg opp til den avsluttende masteroppgaven.

Studiet kan tas på heltid eller deltid.

Velger du å ta studiet på deltid, må du ha fullført de 60 studiepoengene med valgfrie og obligatoriske emner i løpet av 6 år før du søker om opptak til masteroppgaven. 

Selve masteroppgaven kan også gjennomføres på deltid. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng som tilsvarer et semester på fulltid. Du kan derfor gjennomføre masteroppgaven på inntil 1 år. Totalt kan du bruke inntil 7 år på hele studieprogrammet.

 • Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta emnene. Alle emner arrangeres ikke hvert år.
 • Det er et krav om minimum 80 % oppmøte på alle emnene. 
 • Hvis du ikke ønsker å ta en hel mastergrad, kan du ta så mange eller så få emner du ønsker.
   

Obligatoriske emner i mastergraden

Studie-

poeng

Tidspunkt

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Første samling: 25.-27. september 2019
Andre samling: 18. - 20. november 2019

10

Undervisning og eksamen:
Hver høst

FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk   

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før samling
1. samling: 24. - 26 mars 2020
2. samling: 28. - 29. april 2020

10

Undervisning og eksamen:
Hver vår

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Første samling: høst 2020
Andre samling: høst 2020

10

Undervisning og eksamen:
Annet hvert år fra høst 2020

Spesialiseringsemner (flere emner kan bli opprettet senere)

Studie-

poeng

Tidspunkt

FRM5925V – Persontilpasset legemiddeladministrasjon  

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før samling
1. samling: 28. - 30. januar 2020
2. samling: 18. - 19. mars 2020

10 Undervisning og eksamen:
Hver vår

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
1. samling: 4. - 6. februar 2020
2. samling: 3. - 4. mars 2020

10

Undervisning og eksamen:
Annet hvert år fra vår 2020

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Første samling: 14. - 16. oktober 2019
Andre samling: 13. - 14. november 2019

10

Undervisning og eksamen:
Annet hvert år fra høst 2019

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3 uker før første samling
Første samling: 7. - 9. januar 2020
Andre samling: 11. - 12. mars 2020

10

Undervisning og eksamen:
Hver vår

Masteroppgave

Studie-

poeng

Søknadsfrister

FRM5990V – Masteroppgave i klinisk farmasi

Søknadsweb

30

15. april
15. oktober

Frist for påmelding til emnene er 3 uker før første samling.

Det er ikke tilrettelagt for studier i utlandet i dette studieprogrammet.

 

MASTEROPPGAVE

Masteroppgaven bør ha kvalitetssikret legemiddelbruk som overordnet målsetning. Arbeidet med oppgaven skal skje i samhandling med annet helsepersonell og bør også inkludere pasientkontakt når det er praktisk mulig. Den enkelte student får oppnevnt en eller flere veiledere fra universitetet.

En beskrivelse av masteroppgaven må være godkjent av EVU-utvalget ved Farmasøytisk institutt før oppstart av arbeidet med oppgaven.

Det er ikke tilrettelagt for studier i utlandet.

NB! Vær klar over at studenten selv må planlegge tema for masteroppgave og inngå avtale med lokal veileder og institusjon der oppgaven skal gjennomføres.

Ta kontakt i god tid FØR du søker opptak med førsteamanuensis Liv Mathiesen: livmathi@farmasi.uio.no

 

Skjematisk oversikt for gjennomføring av erfaringsbasert masteroppgave i klinisk farmasi:

Fullstendig veiledning til gjennomføring av erfaringsbasert masteroppgave i klinisk farmasi


Skjema for "Forslag til masteroppgave"

Skjema for "Godkjenning av plan for masteroppgave i klinisk farmasi"
 

Eksempler på masteroppgaver innen klinisk farmasi

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i klinisk farmasi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. okt. 2019 13:32