Søknadsfrist og opptak

Dette opptaket er kun til selve masteroppgaven i klinisk farmasi. Du må ha gjennomført og bestått 6 EVU-emner innen klinisk farmasi FØR du kan søke opptak til selve masteroppgaven.

I og med at dette er en del av det felles masteropptaket ved UiO (UIOMASTER) så gjelder fristene for ettersending av dokumentasjon.

Du kan velge å gjennomføre alle emner, eller kun ta emner enkeltvis. Hvert emne er på 10 studiepoeng og masteroppgaven på 30 sp - totalt 90 sp for mastergraden.
 

Det er tre obligatoriske emner:

Spesialiseringsemner: (hvorav minst 3 må være gjennomført og bestått)

Emner

Du søker om opptak til et emne direkte fra emnesiden via et nettskjema. Søknadsfristen varierer fra emne til emne. Se emneoversikt.

Opptak til alle emner forutsetter at du fyller opptakskravene (se nedenfor).

Masteroppgaven

Det er opptak to ganger i året til masteroppgaven:

  • 15. april: søknadsfrist til høstsemesteret
  • 15. oktober: søknadsfrist til vårsemesteret

Gå til søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studiekode

MNME-KLIFA

Pris

Hvert emne (10 studiepoeng) koster kroner 12.000, masteroppgaven (30 studiepoeng) kroner 36.000.

Dette gir en totalsum for hele masteren (90 studiepoeng) på kroner 108.000.

Du søker opptak til og betaler for ett emne av gangen, selv om du har planer om å ta hele masterprogrammet. Faktura sendes etter at opptak til emnet er bekreftet.

Opptakskrav

For opptak til hvert enkelt emne kreves:

For opptak til selve masteroppgaven kreves i tillegg gjennomført og bestått alle obligatoriske emner samt 3 selvvalgte emner (som nevnt ovenfor) innenfor våre EVU-emner i klinisk farmasi. For å få opptak til avsluttende masteroppgave, må den eldste eksamen på emnene som skal inngå i graden ikke være eldre enn 6 år.

Med relevant yrkeserfaring menes arbeid med legemiddelinformasjon til pasienter/helsepersonell på apotek eller annen institusjon som gir informasjon om legemidler.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Det er ingen rangering av søkere til dette programmet. Alle søkere som er kvalifiserte får opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Innpassing av obligatorisk emne

For å erstatte et obligatorisk emne med et innpasset emne, må det eksterne emnet overlappe minst 2/3 med det aktuelle obligatoriske emnet. Kravet om minst to års relevant yrkeserfaring for alle emner som skal inngå i masterprogrammet vil også gjelde her.

Innpassing av valgfrie emner

Emner som skal godkjennes for innpassing i forhold til valgfrie emner skal i utgangspunktet være emner som kunne ha vært en del av masterprogrammet. Det betyr at de enten må
a) oppfylle samme krav til innpassing som for obligatoriske emner, eller
b) både handle om et fagområde som er relevant for masterprogrammet (kunne ha vært et valgfritt emne i programmet) og ha en erfaringsbasert tilnærming til det faglige innholdet. Emner som er deler av et ordinært (ikke erfaringsbasert) masterprogram vil ikke bli godkjent.