Søknadsfrist og opptak

Dette opptaket er kun til selve masteroppgaven i klinisk farmasi. Du må ha gjennomført og bestått 6 EVU-emner innen klinisk farmasi FØR du kan søke opptak til selve masteroppgaven.

I og med at dette er en del av det felles masteropptaket ved UiO (UIOMASTER) så gjelder fristene for ettersending av dokumentasjon.

Du kan velge å gjennomføre alle emner, eller kun ta emner enkeltvis. Hvert emne er på 10 studiepoeng og masteroppgaven på 30 sp - totalt 90 sp for mastergraden.
 

Det er tre obligatoriske emner:

Spesialiseringsemner: (hvorav minst 3 må være gjennomført og bestått)

Emner

Du søker om opptak til et emne direkte fra emnesiden via et nettskjema. Søknadsfristen varierer fra emne til emne. Se emneoversikt.

Opptak til alle emner forutsetter at du fyller opptakskravene (se nedenfor).

Masteroppgaven

Det er opptak to ganger i året til masteroppgaven:

  • 15. april: søknadsfrist til høstsemesteret
  • 15. oktober: søknadsfrist til vårsemesteret

Gå til søknadsweb

Studiekode

MNME-KLIFA

Opptakskrav

For opptak til hvert enkelt emne kreves:

For opptak til selve masteroppgaven kreves i tillegg gjennomført og bestått alle obligatoriske emner samt 3 selvvalgte emner (som nevnt ovenfor) innenfor våre EVU-emner i klinisk farmasi. For å få opptak til avsluttende masteroppgave, må den eldste eksamen på emnene som skal inngå i graden ikke være eldre enn 6 år.

Med relevant yrkeserfaring menes arbeid med legemiddelinformasjon til pasienter/helsepersonell på apotek eller annen institusjon som gir informasjon om legemidler.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb.

Hvis du har høyere utdanning fra Norge henter vi inn resultatene dine elektronisk i Søknadsweb (gjelder ikke BI og Bjørknes). Du må selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "eksterne resultater" og at det står at bachelorgrad er oppnådd.

Hvis du har resultater fra BI eller Bjørknes må du scanne og laste opp offisiellt bachelorvitnemål og karakterutskrift. Har du vært på utveksling eller fått eksterne emner innpasset i graden din må du også dokumentere denne utdanningen med offisiell karakterutskrift fra lærestedet.

Hvis du har elektronisk karakterutskrift fra BI må du sende oss en link som gir oss tilgang til BI sin verifiseringsportal slik at vi kan få verifisert dokumentet.

Utdanning fra Universitetet i Oslo

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon for utdanning fullført eller emner du er oppmeldt til, ved Universitetet i Oslo. Har du vært på utveksling må du dokumentere denne utdanningen med offisiell karakterutskrift. Har du fått eksterne emner innpasset i graden din som ikke ligger i "eksterne resultater" må du laste opp en offisiell karakterutskrift.

Du må bestille vitnemål så snart som mulig hvis du tidligere har fullført en grad ved UiO, men ikke har fått vitnemålet ditt ennå. Det gjelder også deg som fullfører en fritt sammensatt bachelorgrad.

Du mottar vitnemål automatisk hvis du går på et bachelorprogram og følger anbefalt oppbygging.

Sjekk selv i StudentWeb om du er registrert med en bachelorgrad.

Rangering av søkere

Det er ingen rangering av søkere til dette programmet. Alle søkere som er kvalifiserte får opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Innpassing av obligatorisk emne

For å erstatte et obligatorisk emne med et innpasset emne, må det eksterne emnet overlappe minst 2/3 med det aktuelle obligatoriske emnet. Kravet om minst to års relevant yrkeserfaring for alle emner som skal inngå i masterprogrammet vil også gjelde her.

Innpassing av valgfrie emner

Emner som skal godkjennes for innpassing i forhold til valgfrie emner skal i utgangspunktet være emner som kunne ha vært en del av masterprogrammet. Det betyr at de enten må
a) oppfylle samme krav til innpassing som for obligatoriske emner, eller
b) både handle om et fagområde som er relevant for masterprogrammet (kunne ha vært et valgfritt emne i programmet) og ha en erfaringsbasert tilnærming til det faglige innholdet. Emner som er deler av et ordinært (ikke erfaringsbasert) masterprogram vil ikke bli godkjent.