Jobb og videre studier

Behovet for å kvalitetssikre medikamentell behandling fins på alle nivåer i helsevesenet. Den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi gir deg faglig grunnlag for et økt farmasøytisk engasjement på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien og i apotekene.

Den erfaringsbaserte mastergraden i klinisk farmasi kvalifiserer deg som farmasøyt til arbeid der beslutninger om legemiddelbehandling tas, blant annet på kliniske avdelinger på sykehus.

I økende grad vil farmasøytene inngå i tverrfaglige team med annet helsepersonell som sammen vurderer og tar stilling til optimal medikamentell behandling av den enkelte pasient. Med den erfaringsbaserte masteren i farmasi har du en naturlig plass her.

Erfaringsbasert master i klinisk farmasi vil også kvalifisere deg til deltagelse i prosjekter der målet er å oppnå forskningsbasert kunnskap om legemiddelbruk og farmasøytiske tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at denne mastergraden ikke kvalifiserer til ph.d.-studium.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. okt. 2019 07:03