Undervisning og eksamen

Eksamens- og vurderingsformer

Ved de fleste emner er eksamensformen skriftlig eksamen, og karakterskalaen som benyttes er bestått/ikke bestått.

Ved stryk eller sykdom tilbys som hovedregel mulighet for ny eksamen.

Masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen etter at masteroppgaven er innlevert. Den avsluttende masteroppgaveeksamen er offentlig og skal avlegges ved Farmasøytisk institutt.
 

Undervisning og læringsformer

Studiet er lagt opp for deg som er i jobb og all undervisning gis som heldagssamlinger. Antall dager varierer mellom emnene, de fleste emner har to samlinger på 2-4 dager per samling. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger og studentaktivitet. Det vil også være obligatoriske  hjemmeoppgaver/obligatorisk hjemmeundervisning via den fleksible læringsplattformen Fronter.

Når dine erfaringer og problemstillinger møter vår forskningsbaserte innsikt, skaper vi en unik læringsarena som både gir generell kompetanseheving og konkret nytte i hverdagen. Sammen skal vi komme videre.

Publisert 2. feb. 2016 10:59 - Sist endret 14. okt. 2019 07:06