Kriminologi (master - to år)

Studerer du kriminologi vil du arbeide med problemstillinger som både er samfunnsaktuelle og interessante. Kriminologistudiet gir deg et grundig innblikk i forholdet mellom kriminalitet, avvik, straff, kontroll og samfunnsforhold.

Hva kan du jobbe med?

  • Bildet kan inneholde: yttertøy, panne, smil, kinn, leppe. Store utviklingsmuligheter 7. mars 2022 12:53

    Synne jobber som jobbspesialist i NAV, men har hatt ulike roller i organisasjonen. Hun er svært fornøyd med en arbeidsplass som gir store muligheter til å utvikle og videreutdanne seg.

  • Portrett av Atle Bekken Kriminologi endret verdensbildet 31. jan. 2022 12:42

    Da Atle Bekken begynte på Kriminologi-studiet, hadde han tro på at verden var og fungerte på en viss måte. Men på studiet lærte han fort å tilegne seg en kritisk og spørrende sans, og verdensbildet hans ble fort snudd opp ned.

  • Portrett av Thomas Rådgiver i Kripos 8. juni 2018 11:09

    Thomas Hauge jobber som rådgiver i Kripos ved Seksjon for ID-registre. Han jobber med mange forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til straffesaksregisteret, straffesaksprosessen og arbeidsprosesser i politiet opp mot straffesakssystemene.