Kontakt

Info for potensielle søkere og studenter på studieprogrammet

  • Studieveiledning
  • Opptak
  • Undervisning- og eksamensinformasjon

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

E-post: krim-info@jus.uio.no

Telefon: 22 85 02 17 / 22 85 01 17

Info for studenter på programmet

  • Tilrettelegging
  • Karakterutskrift
  • Vitnemål

Infosenteret

E-post: info@jus.uio.no

Telefon: 22 85 95 00

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15