Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

20

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Søkere kan bli tatt opp til masterstudiet på en av følgende faglige fordypning:

  • Bachelorgrad med godkjent emnegruppe 80 studiepoeng i kriminologi eller annen bachelorgrad pluss godkjent emnegruppe 80 studiepoeng i kriminologi.
  • Cand.mag grad med mellomfag i kriminologi.
  • For studenter med fullført embetseksamen av lavere eller høyere grad fra utenlandsk universitet vil det bli foretatt individuell vurdering etter søknad , dette gjelder også søknader om opptak for studenter med fordypning i et annet tilsvarende fagområde. Søkere som ønsker slik vurdering må sende inn fagbeskrivelse, pensumlister, karakterutskrift med studiepoeng for de aktuelle fag og fordypningsoppgave. De som søker opptak på individuelt grunnlag bør ha  likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak på grunnlag av 80-gruppa i kriminologi.

Fellesvilkår for opptak

Søkere må dokumentere metodekunnskaper tilsvarende metodeemnene SVMET1010-Kvalitativ metode og SOS1120-Kvantitativ metode fra SV-fakultetet. Dersom særlige grunner foreligger kan opptakskomiteen gi dispensasjon fra dette kravet.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

  • Søkerne rangeres etter karaktersnittet fra emnegruppa 80-studiepoeng i kriminologi eller hele mellomfaget i kriminologi.
  • Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering av det faglige grunnlaget. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Søkere som har karakteren bestått både på grunnfag og mellomfag, sender inn mellomfagsoppgaven. Mellomfagsoppgaven blir vurdert av opptakskomiteen og være en sentral del av den individuelle behandlingen.