Kriminologi (master - to år)

Studerer du kriminologi vil du arbeide med problemstillinger som både er samfunnsaktuelle og interessante. Kriminologistudiet gir deg et grundig innblikk i forholdet mellom kriminalitet, avvik, straff, kontroll og samfunnsforhold.

Hva kan du jobbe med?

  • thomash2-(002) Rådgiver i Kripos 8. juni 2018 11:09

    Thomas Hauge jobber som rådgiver i Kripos ved Seksjon for ID-registre. Han jobber med mange forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til straffesaksregisteret, straffesaksprosessen og arbeidsprosesser i politiet opp mot straffesakssystemene.

  • huse Miljøterapaut i Utekontakten 18. apr. 2016 13:22

    Mariell Berg Huse jobber som oppsøkende miljøterapaut i Utekontakten. Hennes arbeidsoppgaver går ut på å drive forebyggende arbeid gjennom oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøer.