Jobb og videre studier

En mastergrad i kriminologi gir en allsidig samfunnsvitenskapelig kompetanse og spennende karrieremuligheter.

Hvor kan du få jobb?

Med en master i kriminologi vil du være godt egnet til stillinger innenfor både forskning, undervisning, høyere utdanning, ulike organisasjoner, offentlig sektor og privat næringsliv.

Mange kriminologer arbeider i sosialsektoren, kriminalomsorgen, statlig og offentlig forvaltning. De siste årene har det vært stadig utvidete muligheter på arbeidsmarkedet for nyutdannede kriminologer, og da særlig i stillinger som utredere, prosjektledere og rådgivere innen organisasjonslivet og kontroll- og hjelpeapparatet.

Videre studier

Mastergraden kvalifiserer til forskning og undervisning på universiteter, høgskoler og frittstående forskningsinstitutter. Den kvalifiserer også for opptak til doktorgrad.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. okt. 2012 10:14