Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde semester. Du kan ta emner innenfor fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?

For studenter på kulturhistorie anbefaler vi spesielt disse avtalene:

Du kan også velge andre studiesteder i Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.

Kontakt

For spørsmål om instituttets utvekslingsavtaler, ta kontakt med: studentinfo@ikos.uio.no.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

Publisert 15. mai 2018 10:13 - Sist endret 19. aug. 2021 09:01