Jobb og videre studier

Kandidater med en mastergrad fra kunsthistorie og visuelle studier jobber i museer, gallerier, stiftelser og offentlig forvaltning med mange mulige arbeidsoppgaver. Oppgavene er ofte knyttet til formidling, kuratering, prosjektarbeid, markedsføring, administrasjon og saksbehandling innenfor kunstfeltet.

Hva gjør tidligere studenter?

  • horvei-maria-200x249 Redaktør og kritikar

    Både som redaktør og kritikar må du snakke frå ein kvalifisert ståstad, frå ein kunnskapsrik posisjon. Der har utdanninga mykje å seie, meiner Maria Horvei, kunsthistorikar og redaktør i Vinduet, Gyldendals tidsskrift for litteratur.

  • troensdal-tuva-t-200x300 Gallerieier og daglig leder

    Se så mye kunst som mulig! Oppsøk museer og gallerier for å få innsikt, anbefaler Tuva T. Trønsdal. Hun har en bachelor i kunsthistorie og eier og driver Galleri Golsa.

De viktigste bransjene

Masterkandidatene fra Kunsthistorie og visuelle studier jobber i disse bransjene:
Graf: kunst, kultur og kreative næringer 67 prosent; arkiv, bibliotek og museum 11 prosent; utdanning og skoleverk 11 prosent; andre bransjer 6 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier kan du forberede deg på arbeidslivet underveis i studiet ved å delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning  og andre tiltak som tilbys HF-studenter. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: