Masterspesialiseringen i geofag

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i geofag i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialiseringen i geofag.

Hvorfor velge denne masterspesialiseringen?

Geofag omfatter studiet av jorden som planet i solsystemet, jordens oppbygging og utviklingshistorie fra kjerne til atmosfære. I geofag kombineres og anvendes kunnskap fra alle realfagene. Programmet bidrar til en forståelse av komplekse samfunnsmessige utfordringer innen områder som energi, ressurser, klima, miljø og geofarer. Du får et faglig grunnlag for å vurdere og bidra til løsninger på disse dagsaktuelle og tverrfaglige utfordringene, og til å motivere og utfordre dine fremtidige elever til å gjøre det samme.

Hva lærer du?

Du får gode kunnskaper om og forstår de fysiske, kjemiske og mekaniske grunnprinsippene for jordens oppbygning og utvikling over tid. Du får innsikt i hvordan geovitenskapelige prosesser i jordens indre og på jordens overflate / atmosfære samspiller for å forme jordens overflate, danne grunnlaget for georessurser og gi opphav til naturfarer.

Gjennom masterstudiet utvikler du en faglig helhetsforståelse, og empirisk og teoretisk dybdeforståelse innen et utvalgt fagområde. Masterstudiet gir deg praktisk erfaring med vitenskapelige metoder, gjennomføring av et forskningsprosjekt samt inspirerer til kritisk tenkning og refleksjon. Du får verktøy for å utvikle og gjennomføre god geofagundervisning for elever i skolen, basert på tilgjengelig og pågående forskning i geodidaktikk.

Oppbygging og gjennomføring

10. semester GEO5930L – Masteroppgave i geofag, Lektorprogrammet 

9. semester

GEO5000 – Geodidaktikk i praksis 

MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis  X4 X5
8. semester X1 X2 X3
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

X1, X2, X3, X4 og X5 velges i samråd med veileder/koordinator ved Institutt for geofag og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant instituttets emner og ILS sine RDID emner på masternivå (4-5000 nivå).

Progresjonskrav

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Publisert 15. feb. 2017 15:15 - Sist endret 5. feb. 2019 16:54