Studieløp

Publisert 15. feb. 2017 15:15

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i biologi i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialisering i biovitenskap.

Studenter som begynte på masterspesialiseringen våren 2019 eller tidligere bes ta kontakt med studieseksjonen på Institutt for biovitenskap for veiledning til videre emnevalg.