Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning realfag og som har valgt 60- eller 80-gruppe i matematikk. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i matematikk programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i matematikk sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. To av disse emnene sammen med PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning, PROF3025 - Ledelse av elevers læring og PROF4045 - Tilrettelegging for elevers læring oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til hele dager i matematikk programfag i videregående skole;
  • kan du ta reflekterte valg i din matematikkundervisning;
  • kan du ulike strategier og metoder for tilrettelegging av matematikkundervisning, f.eks. finne gode eksempler;
  • kjenner du til faglige utfordringer elevene møter i programfag matematikk og i overgangen mellom videregående skole og videre studier (herunder bevis og matematisk tankegang).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Lektorprogrammet

Undervisning

Emnet går over de 8 første ukene av semesteret, inkludert praksis og eksamen.

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar/prosjekt-grupper der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter. Forelesning: 2+2 timer per uke.

Praksis vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager som i hovedsak vil foregå på campus. For detaljer om praksis, se semestersiden.

Oppmøte på første forelesning er svært viktig da praksis og semesteret vil bli planlagt. Studenter som er forhindret fra oppmøte på første forelesning må si ifra til foreleser. Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis er obligatorisk.

Eksamen

Muntlig eksamen. Praksis må være godkjent.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk