Matematikk og fysikk (studieretning)

Studieretningen gir deg et bredt og solid fundament i matematiske teorier og teknikker, numeriske metoder  og deres anvendelser i fysikk.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)