Hva lærer du?

Studieretningen gir deg en bred bakgrunn i matematikk og fysikk og danner et utmerket utgangspunkt for flere studieretninger i masterprogram i matematiske fag.

Studieretningen gir deg trening i å formulere og analysere problemer av matematisk og numerisk art der løsningsmetoden ikke nødvendigvis er kjent på forhånd.

Du utvikler evnen til selv å sette deg inn i nye fagområder, med fysikk som utgangspunkt, og får øvelse i å formidle matematikk muntlig og skriftlig. Når du er ferdig, vil du:

  • ha inngående kunnskaper i matematikk og gode kunnskaper om grunnleggende fysikk.
  • kunne løse faglige og praktiske problemer, særlig i fysikk, ved hjelp av ulike analytiske og numeriske teknikker.
  • ha utviklet din faglige nysgjerrighet og fått forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet, samarbeid over faggrenser og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Ønsker du å undervise i skolen, bør du ha minst 60 studiepoeng fysiske fag, men vil du bare ha fysikk som et idémessig supplement til matematikken, kan du nøye deg med 40 studiepoeng.

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:41