Jobb og videre studier

Studieretningen i matematikk og fysikk gir deg et solid grunnlag i naturvitenskaplig tankegang med god metodekunnskap i matematikk, statistikk og informatikk. Dette gir svært gode arbeidsmuligheter i det teknologisk orienterte næringslivet og innen forskning, særlig hvis du går veien om en mastergrad først.

Den tverrfaglige kompetansen gjør deg spesielt egnet til å arbeide i sammensatte team, og gir deg muligheten til å være med i hele arbeidsprosessen fra formuleringen av et fysisk problem, via den matematiske løsningen og frem til en ferdig implementering på datamaskin.

 

Videre studier

Studieretningen danner grunnlag for videre masterstudier innen ulike masterprogrammer. Dersom du velger fordypningsemner og/eller frie emner i tråd med opptakskrav kan du velge mellom disse programmene: 

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:41