Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Matematikk og fysikk har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 50 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester FYS2150 – Eksperimentalfysikk EXPHIL03 – Examen philosophicum Fritt emne
5. semester MAT3110 – Innføring i numerisk analyse / Utviklingssemester/Fritt emne Utviklingssemester/Fritt emne Utviklingssemester/Fritt emne
4. semester MAT2400 – Reell analyse FYS1100 – Mekanikk og modellering FYS2140 – Kvantefysikk
3. semester MAT1120 – Lineær algebra IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser FYS1120 – Elektromagnetisme
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra   MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til. 

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for utviklingssemester i 5. semester.

Forslag til frie emner:

 
 
Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 24. mai 2022 14:28