Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen gir deg et bredt og solid fundament i matematiske teorier og teknikker, numeriske metoder  og deres anvendelser i fysikk.

Du lærer å tenke abstrakt, fundamentalt og presist, og hvordan denne tenkemåten kan utnyttes til å forstå teori og løse problemer i fysikk. 

Denne retningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge bro mellom matematikk og de praktiske anvendelsene innenfor fysiske problemstillinger.

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:41