Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
 • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning gyldig fra og med opptaket 2016.

Du er kvalifisert for opptak til dette masterprogrammet hvis du har en bachelorgrad eller tilsvarende, og i tillegg oppfyller følgende faglig fordypning på 80 studiepoeng med et karaktersnitt på C eller bedre:

 • FYS1120 Elektromagnetisme
 • KJM1110 Organisk kjemi eller KJM1120 Uorganisk kjemi.
 • I tillegg til kravene over må minimum 30 studiepoeng (sp) være innen fysikk (FYS- /FYS-MENA), kjemi (KJM-emner) og materialvitenskap (MENA-emner). Minimum 10 av disse 30 må være innen kjemi (KJM-emner) eller materialvitenskap (MENA-emner), og minimum 10 sp må være innen fysikk (FYS-/FYS-MENA-emner) eller materialvitenskap (MENA-emner).
 • Minimum 20 sp må være innen matematikk (MAT-, MAT-INF- og INF-MAT-emner).
 • De siste 10 sp kan være innenfor et av de ovenstående eller et annet fagfelt av relevans for masterstudiet. (For eksterne søkere kan dette være 10 uspesifiserte studiepoeng i realfag.)

 

Kun 10 av de 80 sp kan være på innføringsnivå (dvs. emner som kun bygger på forkunnskaper fra den videregående skolen). I tillegg må minst 20 av de 80 studiepoengene være på 2000- eller 3000-nivå.

Krav til faglig fordypning gyldig til og med opptaket 2017.

Du er kvalifisert for opptak til dette masterprogrammet hvis du har en bachelorgrad eller tilsvarende, og i tillegg oppfyller følgende faglig fordypning på 80 studiepoeng med et karaktersnitt på C eller bedre:

 • Minimum 50 studiepoeng (sp) må være innen fysikk (FYS-/FYS-MENA), kjemi (KJM-emner) og materialvitenskap (MENA-emner). Minimum 20 av disse 50 må være innen kjemi (KJM-emner) eller materialvitenskap (MENA-emner), og minimum 20 sp må være innen fysikk (FYS-/FYS-MENA-emner) eller materialvitenskap (MENA-emner).
 • Minimum 20 sp må være innen matematikk (MAT-, MAT-INF- og INF-MAT-emner).
 • De siste 10 sp kan være innenfor et av de ovenstående eller et annet fagfelt av relevans for masterstudiet. (For eksterne søkere kan dette være 10 uspesifiserte studiepoeng i realfag.)

Kun 10 av de 80 sp kan være på innføringsnivå (emner som kun bygger på forkunnskaper fra den videregående skolen). I tillegg må minst 20 av de 80 studiepoengene være på 2000- eller 3000-nivå.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere til masterstudiet enn plasser, kan søkere med minimum 160 av de 180 studiepoengene som skal utgjøre bachelorgraden gis betinget opptak. Av de 160 studiepoengene må i såfall 70 studiepoeng i 80 studiepoengsgruppen (fordypningsblokken) være bestått. Videre må ditt karakternivå være slik at resultatet av manglende eksamen for fordypningsblokken medfører at kravet om karaktersnitt på C uansett oppfylles. De emner du da eventuelt mangler, må legges inn i planen for masterstudiet.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.