Program for studiestart

Velkommen til Kjemisk institutt!

Her er samlet program for studiestartsuken og obligatorisk HMS-kurs, og praktisk informasjon om gjennomføringen av masterstudiet.