Jobb og videre studier

Med en mastergrad i medievitenskap har du mange karrieremuligheter. Du kan jobbe med kommunikasjonsoppgaver og redaksjonsarbeid, medieanalyse og prosjektledelse, som medierådgiver, både i næringslivet og i offentlig forvaltning.

Hva gjør tidligere studenter?

  • brudevold-marie-200x247 Kommunikasjons­rådgiver

    Innen kommunikasjonsfaget er det en fordel å være aktiv i sosiale medier selv, sier Marie Brudevold. Hun har bachelor i medievitenskap og har ansvar Snapchat- og Instagramkontoene i Gjensidige.

IMK-studenter i praksis

  • krl_200x200 Praksis ved Den norske FN-delegasjonen i New York

    Hopp i det! Praksis-semesteret ved Den norske FN-delegasjonen i New York er absolutt et av høydepunktene i utdanningen min, sier Kari Ranheim Lome. Hun hadde praksisplass hos presseråden ved delegasjonen høsten 2016.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Medievitenskap jobber i disse bransjene:

Graf: media, forlag og kommunikasjon 57 prosent; interesseorganisasjoner 10 prosent; IT, internett og telekomm. 8 prosent; salg, hotell og restaurant 8 prosent; forskning og utvikling 6 prosent; annet næringsliv 4 prosent; offentlig forvaltning 2 prosent; andre bransjer 6 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.
*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i medievitenskap får du arbeidslivsrelevant erfaring underveis. Du kan blant annet skygge en X-IMK-student en dag på arbeidsplassen, og du kan få internasjonal mediefaglig praksis som del av graden. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: