Hvorfor velge dette programmet?

Nytt studieprogram høsten 2018

Lurer du på hvor store ødeleggelser en flodbølge kan volde langs kysten? Er du interessert i sikkerheten til skip og oljeplattformer i stormfulle eller arktiske omgivelser? Ønsker du å jobbe med industrielle strømningsproblemer som samtidig transport av olje og gass i samme rørledning? Eller ønsker du å vite hvordan biomekanikk brukes til å forstå mekanismene bak hjertesvikt, slag eller Alzheimers sykdom? Da er masterprogrammet Mekanikk for deg.

Kort om programmet

Masterprogrammet Mekanikk gir deg praktisk erfaring med vitenskapelig metode og tenkemåte, og lærer deg å utvikle verktøy basert på matematikk, informatikk og mekanikk. Disse verktøyene bruker du til å løse viktige problemer av den typen som er nevnt ovenfor. Masterprogrammet Mekanikk tar for seg både fluid- og faststoffmekanikk med en felles basis forankret i kontinuumsmekanikk.

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. Derfor vil vi at du skal trives som student hos oss!

I starten av studiet får du anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter og ansatte, faglig og sosialt. Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer, både for studier og sosiale aktiviteter, i nær tilknytning til forskningsmiljøene. Les mer om Livet rundt studiene

Studier i utlandet

Masterprogrammet Mekanikk har tilrettelagt spesielt for studier på Svalbard, og i tredje semester kan du tar emner på Universitetssenteret på Svalbard.

Du kan også reise på utveksling gjennom de sentrale avtalene Universitetet i Oslo tilbyr. Vi anbefaler da at du reiser helst i andre, eventuelt i tredje semester. En annen mulighet er opphold i utlandet i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Etter studiet vil du ha et godt grunnlag for å jobbe innen en rekke områder både i privat næringsliv og offentlig sektor.

Mange av våre masteroppgaver er knyttet direkte opp mot problemstillingene og virksomhetene til teknologiske bedrifter og institusjoner i Norge. 

Mekanikk bygger bro mellom matematikk og fysikk og kan egne seg som faglig fordypning for de som ønsker å bli realfagslærere i skolen. Noen av masterstudentene som oppnår svært gode faglige resultater, satser videre på en forskerkarriere ved å ta en doktorgrad (ph.d.) ved Universitetet i Oslo eller et universitet i utlandet. Les mer om videre studier og jobb.

Publisert 22. des. 2016 10:32 - Sist endret 6. juli 2017 22:37